არჩევნებზე არ მისვლა შესაძლოა დასჯადი გახდეს

პარლამენტში უკვე დარეგისტრირებულია საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც არჩევნებზე არ გამოცხადებული ადამიანებისთვის, ფინანსურ სანქციებს ითვალისწინებს. ცვლილებების ინიციატორი „უფლებადამცველთა გარეთიანებაა”. საკაონმდებლო პაკეტის განხილვა უკვე მოხდა ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში, ახლო მომავალში კი თემაზე იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში უნდა იმსჯელონ.

„უფლებადამცველთა გაერთიანების” ხელმძღვანელი ნიკლოზ მჟავანაძე „პოლიტკომერსანტთან” საუბარში ამბობს, რომ მმართველ გუნდში იდეა მოსწონთ, თუმცა მისი განხორციელების სირთულეებზე საუბრობენ. მისივე განმარტებით, იმ შემთხვავში თუკი საკანონმდებლო ინიციატივას პარლამენტი მოიწონებს და მიიღებს, არჩვნებზე არ გამოცხადებისთვის მოქალაქეები ადმინისტრაციული წესით დაჯარიმდებიან.

„ჩვენი წინადადება ითვალისწინებს საქართველოში არჩვენების სავალდებულო სისტემის დანერგვას. ჩვენ ვითხოვთ, რომ კონსტიტუციაში შევიდეს ცვლილება და 28-ე მუხლის პირველ ნაწილში ჩაიწეროს, რომ ყოველ მოქალაქეს 18 წლის ასაკიდან, რეფერენდუმში, სახელმწიფო და და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნებში მონაწილეობის ვალდებულება ექნება . იგივე ვალდებულება ჩაიწერება საარჩევნო კოდექსის რამდენიმე მუხლში. ასევე არჩევნებზე არ მისვლა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით ადმინისტრაციული სახდელის დაკისრებით იქნება განსაზღვრული. ჩვენ პირობითად შევთავაზეთ, რომ ჯარიმის ოდენობა პირველ ჯერზე მაგალითად იყოს 100 ლარი, განმეორებით შემთხვევაში კი 200 ლარი. ეს თანხა პირობითია და შესაძლებელი უფრო მიზერულ სანქციებზეც იყოს საუბარი”,- ამბობს ნიკოლოზ მჟავანაძე.

პარლამენტში განხილვის დროს, ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა მიიჩნია, რომ ინიციატივა დამატებითი შეხვედრების და კონსულტაციების გამართვას საჭიროებს, ამიტომ კენჭისყრა გადაიდო. ნიკოლოზ მჟავანაძის განმარტებით ცვლილებების მიზეზი საქართველოში ბოლო პერიოდში დაფიქსირებული ამომრჩეველთა დაბალი აქტივობა გახდა.

„მაგალითად ცესკოს მონაცემებით 2004 წელს არჩევენბში მონაწილოება მიიღო ამომრჩეველთა 64 %-მა, 2006 წელს -48%-მ , 2008 წელს 58%-მა, 2010 წელს 49%-მ. 2012 წელს ამომრჩეველთა განსაკუთებით მაღალი აქტივობა დაფიქსირდა, თუმცა უკვე 2014 წლის არჩევენბზე გამოცხადებული ადამიანების რიცხვი ძალიან შემცირდა. მაშინ კომერციულმა ობიექტებმა, მოქლაქეებისთვის ფასდაკლების აქციებიც კი დააწესეს, თუმცა ამანაც არ გაჭრა. ასეთი რეგულაციები მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში მოქმედებს, როგორებიცაა, მაგალითად, ბელგია, ლიქსემბურგი, თურქეთი, საბერძნეთი, შვეიცარია, საფრანგეთი, იტალია და ა.შ.

,,მაგლითად ბელგიაში, სანქცია პირველ შემთხვევაზე 70 ევროთი იწყება და განმეორებით შემთხვევებში უკვე სანქცია ხმის უფლების ჩამორთმევას გულისხმობს და სახლმწიფო სამსახურში თანამდებობის დაკავების აკრძალვასაც ითვალისწინებს. თურქეთში თუ ადამიანი რამდენჯერმე არ მივა არჩევნებზე სისიხლისსამართლებრივი პასუხსიმგებლობაა დაწესბული, იტალიაში კი მშობლებს შვილების საბავშვო ბაღში მიღებაზე ექმნებათ პრობლემები”, – განმარტავს მჟავანაძე.

არღვევს თუ არა ადამიანის თავისუფალი არჩევანის უფლებას აღნიშნული ინიციატივა? ამ საკითხათან დაკავშირებით „უფლებადამცველთა გაერთიანების” ხელმძღვანელი ევროპის ადამინის უფლებათა სასმართლოს გადაწყვეტილებას იხსენებს.
„1971 წელს ადამიანის უფლებათა სასამართლომ დაადგინა, რომ ზოგიერთ ქვეყანაში დამკვიდრებული პრაქტიკა, არჩევენბზე მოქალაქეების სავალდებულო გამოცხადების შესახებ, ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებს არ არღვევს. ამის არგუმენტია ის, რომ დასავლეთ ევროპის ქვეყნების უმრავლესობაში, სავალდებულოა მხოლოდ არჩვნებზე მისვლა და არ არსებობს მოთხოვნა,რომ მოქალქემ აუცილებლად რომელიმე სუბიექტს დაუჭიროს მხარი. აღნიშნული დადგენილებით ევროპულმა სასმართლომ ასევე განმარტა, რომ ამით არ ირღვევა ევროპის ადამინის უფკლებათა კონვენციის მე-9 მუხლი, რაც აზრის, სინდისის და რელიგიის თავისუფლებას გულისხმობს. ბევრ ქვეყანაში საარჩევნო ბიულეტენებში გამოყოფილია გრაფა, სადაც მოქალაქეს შეუძლია დააფიქსიროს, რომ არცერთ კანდიდატს არ აძლევს ხმას. ადამიანი ორ წელიწადში ერთხელ არჩევნებზე რომ მივიდეს ეს უფლების დარღვევა ნამდვილად არ არის. მოქლაქეს სახელმწიფოს წინაშე აქვს რაღაც ვალდებულებები, ჩვენ ვიხდით გადასახადებს და ასევე გვაქვს ვალდებულება, ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებში მონაწილეობა მივიღოთ”, -აცხადებს ნიკოლოზ მჟავანაძე.

დათანხმდება თუ არა მმართველი გუნდი საკანონმდებლო ინიციატივის პლენალურ სესიაზე გატანას იურიდიულ კომიტეტში განხილვის შემდეგ გაირკვევა.

 

,,პოლიტკომერსანტი

მსგავსი სიახლეები
423 ნახვა