,,მათ, ვინც 2010 წლის 21 ივნისამდე, სახელმწიფოსგან უძრავი ქონება შეიძინეს, დაუკანონდებათ”

პრემიერმინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, პირებს, რომლებმაც სახელმწიფოსგან 2010 წლის 21 ივნისამდე უძრავი ქონება ან მიწა შეიძინეს და რომელშიც საფასური მთლიანად არის გადახდილი, თუმცა ვადების დარღვევის გამო ვერ დაიკანონეს, მთავრობის დღევანდელი გადაწყვეტილებით, ასეთი ტიპის მფლობელებს ქონება დაუკანონდებათ.

„დღევანდელ სხდომაზე დავასრულებთ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული რიგ ქონებაზე პრვატიზების პროცესის დასრულებასთან დაკავშირებულ სპეციალურ წესს, რომელიც ეკონომიმკის სამინისტრომ მოამზადა და ძალიან ბევრ არამიანს გადაუჭრის პრობლემას, რომელიც წინა წლებიდან მომდინარეობს.

ეს არის სახელმწიფოსგან შეძენილი ქონების დაკანონების პროცესში არსებული პრობლემა, საქმე ეხება 2010 წლის 21 ივნისამდე , ანუ მანამდე სანამ სახელმწიფო ქონების შესახებ კანონი იქნა მიღებული, შეძენილ უძრავ ქონებასა თუ მიწას, 80 % უძრავი ქონების პირობებში და 90% მიწის პირობებში გადახდილია საფასური და ან მთლიანად არის გადახდილი საფასური და ვადების დარღვევის გამო ვერ მოხდა ქონების დაკანონება. ასეთი ტიპის მფლობელებს ასეთი ქონება დაუკანონდებათ იმ პირობებში თუ დაფარული იქნება დავალიანება“, – აღნიშნა გიორგი კვირიკაშვილმა

 

 

ipress.ge

მსგავსი სიახლეები
198 ნახვა