2015-2017  წლებში  საქართველოს სამეურნეო სუბიექტთა სრული ჩამონათვალის რანჟირების შედეგად, ფინანსურ – ეკონომიკური მაჩვენებლების, დასაქმებულთა რაოდენობის და მაღალი თვიური ანაზღაურების მიხედვით,  საქართველოს ლიფტების კომპანიას მიენიჭა საპატიო ჯილდო „დარგის ლიდერი“.

2016 წელს კი კომპანიას გადაეცა ოქროს მედალი საპატიო წოდებით ‘’დარგის ლიდერი 2016’’.

2017 წელს GLC გახდა  ეროვნული სერთიფიკატის მფლობელი “წლის ლიდერი“ კომპანია.