საქართველოს ლიფტების კომპანია 2008 წლიდან ახორციელებს ლიფტების და ამწე-მექანიზმების იმპორტს და მონტაჟს საქართველოსა და მეზობელ ქვეყნებში. დაარსებიდან დღემდე,  შესრულებული გვაქვს ასობით სხვადასხვა სირთულის და სპეციფიკის პროექტი. კომპანიის პროფესიონალიზმის მაღალ სტანდარტებს უზრუნველყოფს ტექნიკური პერსონალის და მენეჯმენტის  მუდმივი გადამზადება  ბრენდი პარტნიორების ბაზაზე, რაც პირდაპირ აისახება მომსახურების ხარისხზე.

კომპანიას აქვს რესურსი შეასრულოს ნებისმიერი სირთულის პროექტი.

მომხმარებელს ვთავაზობთ დანადგარების ფართო სპექტრს: ფასების სხვადასხვა კატეგორიებს, ეკონომიურიდან ექსკლუზიური დანადგარების ჩათვლით. მრავალფეროვანი შესაძლებლობები პარტნიორ მომწოდებელ კომპანიებთან ხანგრძლივი და ხარისხიანი თანამშრომლობის შედეგია, რაც ჩვენი მომხმარებლების დადებითი უკუკავშირით განისაზღვრება

0+
ობიექტი
0+
დამონტაჟებული დანადგარი
0+
სპეც.ლიფტი
0+
პანორამული ლიფტი
0+
ამწე პლატფორმა და პარკინგი
0+
შშმ ლიფტი და პლატფორმა

ჯილდოები და სერთიფიკატები

ISO 9001:2008

საქართველოს ლიფტების კომპანია 2015- 2019 წწ. სახელდება წლის ოქროს ბრენდად. აღიარება ეფუძნება შესრულებული პროექტების სირთულეს და მომსახურების მაღალ ხარისხს.

EN/13015:/2001+A1:2008

სერთიფიცირება განსაზღვრავს იმ ღონისძიებებს, რომელთა ჩატარებაც აუცილებელია დანადგარების უსაფრთხოდ და ეფექტურად ექსპლუატაციისათვის

95/16/EC Module H –

სერთიფიცირება არეგულირებს დანადგარების მონტაჟის და პროექტირების სტანდარტებთან შესაბამისობას.

პროექტების მართვა

GLC-ის გუნდთან თანამშრომლობა კომფორტულია

 • უფასო დათვალიერება/კონსულტაცია (ლიფტის დაგეგმარება არქიტექტორულ ნახაზში)

  დამკვეთის ინფორმირება, ლიფტის შახტის პროექტირებისას და მშენებლობის პროცესში.

 • პროექტირება

  ინდივიდუალური პროექტის შექმნა ტექნიკური და ვიზუალური მოთხოვნებიდან გამომდინარე.

 • შეთანხმების მიღწევა და სამუშაოების დაწყება

  დეტალების შეთანხმება და კონტრაქტის გაფორმება. დამკვეთი დაწვრილებით იღებს ინფორმაციას თანამშრომლობის პირობების, პროექტის დაწყების და დასრულების შესახებ.

 • სამუშაო პროცესების მართვა

  პროექტზე მუშაობს კონკრეტული მენეჯერი, რომელიც შეკვეთის განთავსებიდან დამკვეთს ინფორმაციას აწვდის პროექტის სტატუსის შესახებ.

 • პროექტის დასრულება

  პროდუქციის ინსტალაციის დასრულების შემდეგ ლიფტი ბარდება ზედამხედველობას და მზად არის ექსპლუატაციისათვის.

 • სერვისით უზრუნველყოფა

  საქართველოს ლიფტების კომპანია ვალდებულებას იღებს სერვისით უზრუნველყოს ობიექტები დანადგარის მონტაჟის დასრულების შემდგომ, რომელსაც ახორციელებს სერვისის ბრენდი თბილისი ლიფტი

ჩვენი მომხმარებლები