ჩვენს პროფესიონალ გუნდთან თანამშრომლობა კომფორტულია

 • უფასო დათვალიერება/კონსულტაცია (ლიფტის დაგეგმარება არქიტექტორულ ნახაზში)

 • პროექტირება

 • შეთანხმების მიღწევა და სამუშაოების დაწყება

 • სამუშაო პროცესების მართვა

 • პროექტის დასრულება

 • სერვისით უზრუნველყოფა

 • დამკვეთის ინფორმირება, ლიფტის შახტის პროექტირებისას და მშენებლობის პროცესში.

 • ინდივიდუალური პროექტის შექმნა ტექნიკური და ვიზუალური მოთხოვნებიდან გამომდინარე.

 • დეტალების შეთანხმება და კონტრაქტის გაფორმება. დამკვეთი დაწვრილებით იღებს ინფორმაციას თანამშრომლობის პირობების, პროექტის დაწყების და დასრულების შესახებ.

 • პროექტზე მუშაობს კონკრეტული მენეჯერი, რომელიც შეკვეთის განთავსებიდან დამკვეთს ინფორმაციას აწვდის პროექტის სტატუსის შესახებ.

 • პროდუქციის ინსტალაციის დასრულების შემდეგ ლიფტი ბარდება ზედამხედველობას და მზად არის ექსპლუატაციისათვის.

 • საქართველოს ლიფტების კომპანია ვალდებულებას იღებს სერვისით უზრუნველყოს ობიექტები დანადგარის მონტაჟის დასრულების შემდგომ, რომელსაც ახორციელებს სერვისის ბრენდი თბილისი ლიფტი

მიიღეთ კონსულტაცია