საქართველოს ლიფტების კომპანიამ შეასრულა ერთ -ერთი ურთულესი პროექტი, რომელიც გულისხმობდა ჟინავალის ჰიდროელექტროსადგურის 72მ სიღრმის წყალგამტარი გვირაბის შახტაში სპეციალიზირებული სამგზავრო/სატვირთო ლიფტის მონტაჟს.

წარმატებულად დასრულებულმა პროექტმა საშუალება მისცა შეუფერხებლად ეწარმოებინათ სამშენებლო სამუშაოები. გვირაბში გამომუშავებული ელექტროენერგიის წარმადობა 130,000 კვტ-ია.

აღსანიშნავია, რომ ჟინვალის წყალსაცავი თბილისის მოსახლეობის დაახლოებით ნახევარს ამარაგებს სასმელი წყლით.